Analys av membranskott
Rapport, 1976

Författare

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Ronny Glemberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08