Are we really adressing the human in human-robot interaction? Adopting the phenomenologically-situated paradigm
Paper i proceeding, 2016

Phenomenology

Human-robot interaction

Paradigm

Experience

Human-centred design

Författare

Sara Ljungblad

Göteborgs universitet

Sofia Serholt

Göteborgs universitet

Wolmet Barendregt

Göteborgs universitet

Pamela Lindgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Mohammad Obaid

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

0922-6389 (ISSN) 1535-6698 (eISSN)

99-103

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

DOI

10.3233/978-1-61499-708-5-99

ISBN

978-1-6149-9707-8

Mer information

Skapat

2017-10-07