The influence of the molecular weight of the water-soluble polymer on phase-separated films for controlled release
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Helene Andersson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Henrike Häbel

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Christian von Corswant

Johan Hjärtstam

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

International Journal of Pharmaceutics

0378-5173 (ISSN)

Vol. 511 223-235

Ämneskategorier

Materialteknik

Polymerteknologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08