Controlled Compression Treatment With a Constant Resting Pressure and High Peak Working Pressure
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Torbjörn Lundh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Journal of Vascular Surgery

0741-5214 (ISSN) 1097-6809 (eISSN)

Vol. 65 6 106S-107S

Ämneskategorier

Matematik

Medicinteknik

DOI

10.1016/j.jvs.2017.03.200

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07