Finite element analysis of elasto-plastic shells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1974

Författare

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 8 2 415-424

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06