Flow Boiling heat transfer and pressure drop for HCFC22 and HFC134a in a horizontal tube- an experimental study
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Peter Melin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-933242-9

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för värmeteknik och maskinlära: 1994:1

Mer information

Skapat

2017-10-06