Vapor-Liquid Equilibrium in Binary Systems of n-Pentane + Cholorodifluoromethane or + 1,1 - Difluoroethane
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Eva Fransson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Alain Barreau

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Jean Vidal

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Journal of Chemical & Engineering Data

Vol. 37

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07