q-Narayana numbers and the flag h-vector of J (2 × n)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

partitions

catalan path statistics

enumerative property

combinatorial

Författare

Petter Brändén

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Discrete Mathematics

0012-365X (ISSN)

Vol. 281 1-3 67-81

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1016/j.disc.2003.07.006

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-01