Solitons: Soliton Communication Systems
Kapitel i bok, 2004

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Encyclopedia of Modern Optics, Five-Volume Set

65-72
9780123693952 (ISBN)

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1016/B0-12-369395-0/00676-X

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-17