Regularity of pseudomeromorphic currents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Elizabeth Wulcan

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Bulletin des Sciences Mathematiques

0007-4497 (ISSN)

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-05