Arkitekt vid industrialismens genombrott : Adolf Edelsvärd - en yrkesbiografi
Doktorsavhandling, 1999

1800-talet

arkitekt

arkitekturhistoria

Adolf Wilhelm Edelsvärd

biografi

Göteborgs universitets huvudbyggnad, sal 10
Opponent: Fredric Bedoire

Författare

Gunilla Linde Bjur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

HUMANIORA

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-85198-16-1

Göteborgs universitets huvudbyggnad, sal 10

Opponent: Fredric Bedoire

Mer information

Skapat

2017-10-06