De sydtyska vallfartskyrkorna Vierzehnheiligen och Die Wies : En studie av Balthasar Neumanns och Dominikus Zimmermanns kyrkoarkitektur
Artikel i övriga tidskrifter, 1988

barocken

arkitekturhistoria

arkitektur

Balthasar Neumann

Dominikus Zimmermann

Författare

Gunilla Linde Bjur

Institutionen för arkitektur

Från Bamberg-ryttaren till Der Blaue Reiter : uppsatser i konstvetenskap

0284-9992 (ISSN)

Vol. 1988

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06