Rader image processing with the radon transform
Preprint, 1997

Författare

Martin Lindberg

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-10