Nanocellulose-based Materials for the Reinforcement of Modern Canvas-supported Paintings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

moisture response

SEM

Nanocellulose

DMA-RH

consolidation

nanocellulose

cotton canvas

Författare

Alexandra Bridarolli

University College London (UCL)

Oleksandr Nechyporchuk

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Marianne Odlyha

Universitat de Barcelona

Marta Oriola

Universitat de Barcelona

Romain Bordes

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Manfred Anders

Zentrum für Bucherhaltung (ZFB)

Aurelia Chevalier

Atelier Aurelia Chevalier

Laurent Bozec

University College London (UCL)

Studies in Conservation

0039-3630 (ISSN)

Vol. 63 sup1 332-334

Ämneskategorier

Arkeologi

Polymerteknologi

Historia

DOI

10.1080/00393630.2018.1475884

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05