Introduction to Special Issue on Environmental Themes in Popular Narratives
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Anna Åberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Miyase Christensen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Katarina Larsen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Susanna Lidström

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Environmental Communication

1752-4032 (ISSN)

Vol. 12 1 1-6

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

DOI

10.1080/17524032.2018.1421802

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11