Liquid hydrogen tanks
Research Project, 2021 – 2022

Projektet syftar till att utveckla ultralätta flygplanstankar för flytande väte (LH2). Projektet skall studera gasgenomsläpplighet och uppkomst av mikrosprickor vid den extremt låga temperaturen hos flytande väte. Kunskapen demonstreras genom att dimensionera, tillverka och prova kompletta tankar i kompositmaterial vid relevanta temperaturer och tryck. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till fossilfritt flyg.

Participants

Leif Asp (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Martin Fagerström

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Olle Haglund Nilsson

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Robin Olsson

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Sena Otlu

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Collaborations

KonveGas Sweden AB

Växjö, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Oxeon AB

Borås, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 52439-1
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-05-02