Kunskapsspridning och implementering av Stockholmsdeklarationens 9 rekommendationer
Research Project, 2020 – 2021

Syftet med projektet är att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-konferensen i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the next steps.

Participants

Magnus Granström (contact)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Malin Levin

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/104378
Funding Chalmers participation during 2020–2021

More information

Latest update

2021-07-06