Digitalisering av informationsflöden för effektivare infrastrukturprojekt
Research Project, 2021 – 2022

Samordning av materialflöden är komplext och omfattar många aktörer i stora anläggnings-/infrastrukturprojekt. Informationshantering och informationsflöden är centralt för denna samordning och för att uppnå en effektiv byggprocess. Från entreprenörens perspektiv finns ett behov av att genom digitalisering effektivisera hanteringen av information och samordning utifrån hur anläggnings-/infrastrukturprojekt utförs och krav på dokumentering. Tidigare studier identifierar ett behov av att samverkan för att skapa förutsättningar för sådan utveckling och innovationer som omfattar digitala tekniker och digitalising. Genom att använda ett ekosystemperspektiv och därmed förutom entreprenörer inkludera aktörer som representerar beställare och leverantörer av material, fordon och digital teknik undersöker projektet samverkan mellan aktörer för att utveckla nya innovativa och tekniska lösningar och arbetssätt specifikt inom anläggnings-/infrastrukturprojekt. Syftet med projektet är därmed att undersöka hur digitalisering påverkar informationsflöden mellan olika aktörer inom anläggnings-/infrastrukturprojekt för att uppnå en effektivisering av byggprocessen och dess ingående materialflöden. Projektet analyserar: i) informationsflöden i dagsläget, ii) samverkans betydelse för att utveckla och använda digitala lösningar, iii) hantering av data och information i digitala lösningar samt iv) nyttan med digitala lösningar och hur värdeskapande för olika aktörer och värdekedjan påverkas.

Participants

Viktoria Sundquist (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

NCC AB

Solna, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: SBUF14000
Funding Chalmers participation during 2021–2022

More information

Latest update

2023-09-10