Herring 2.0 -a new concept for 100% utilization of herring for food peoduction
Research Project, 2021 – 2022

Trots sin fantastiska näringssammansättning och sitt låga klimatavtryck är sill och skarpsill idag mycket dåligt utnyttjade till livsmedelsproduktion; 2019 blev endast 10% de landade 153 000 tonnen slutligen mat, resten fiskmjöl och olja. Många faktorer bidrar till den låga nyttjandegraden, bla. fiskeflottans effektivisering med båtar som delvis vuxit ur hamnarna, ändrade krav på processvattenrening från beredningsindustrin och det faktum är att skillnaden i pris mellan foder- och livsmedelssill är alltför liten. Att öka värdet på hela sillråvaran -filé, fasta restråvaror och processvatten- är därför en mycket viktig väg framåt för att skapa incitament för fiskarna att öka landningen av sill till livsmedel, och samtidigt bemöta vattenreningsproblematiken.

 

Syftet med detta förprojekt är att identifiera utmaningar och möjligheter som ska skapa en grund för ett större projekt med målet att väsentligt höja värdet på sill/skarpsill som livsmedelsråvara. Förprojektet är indelat i 4 delar som berör logistikutmaingar vid restråvaruhanteringen, teknikinventering, kompetensinventering och finaniseringsinventering

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

Klädesholmen Seafood AB

Rönnäng, Sweden

Sweden Pelagic AB

Ellös, Sweden

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN 2020-00457
Funding Chalmers participation during 2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-05-02