Eyes on Scene - Säkrare och effektivare Sjöräddning med drönar-stöd (EOS)
Research Project, 2021 – 2023

Sjöräddningssällskapet, som deltar i mer än 90% av alla sjöräddningsfall, har de senaste åren strävat efter att kunna skicka ut drönare omedelbart efter larm för att ge både räddningsledaren på JRCC och de frivilliga räddningsbesättningarna en överblick av en situation så tidigt som möjligt – helst redan innan besättningen hunnit go ombord. Tesen är att dessa situationsbilder skulle göra sjöräddningsinsatser säkrare och effektivare. Efter flera års arbete och samverkan om både teknik och flygsäkerhet/tillstånd, har vi indikationer på att Transportstyrelsen står i begrepp att ge Sjöräddningssällskapet möjlighet att flyga drönare bortom synhåll över Göteborgs skärgård för en testperiod. Med anledning av denna stundande möjlighet vill vårt konsortium vidareutveckla och integrera befintliga drönare och kring-system, genomföra prov-verksamhet med både övningar och operationer i samband med skarpa sjöräddningslarm, samt utvärdera både flygsäkerhet och vilken operativ effekt vi uppnår. Vi tror att det vi lär oss går att extrapolera både till andra delar av sjöfarten, liksom till exempelvis vägtrafikolyckor, skogsbränder, etc. och alltså kommer att vara till nytta för det vidare transportsystemet och för samhället i stort.

Participants

Fredrik Forsman (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Collaborations

Airpelago AB

Göteborg, Sweden

Infotiv AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Smartplanes AB

Jävre, Sweden

Swedish Sea Rescue Society

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2021/12274
Funding Chalmers participation during 2021–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-07-06