Designad emission från ljusemitterande elektrokemiska celler för energieffektiva växthus.
Research Project, 2021 – 2024

Artificiell belysning i växthus i Europa förbrukar 160 terawattimmar energi per år, vilket motsvarar Sveriges hela elförbrukning. Om dagens frekvent använda högtrycksnatriumlampa byts ut mot en ljusemitterande elektrokemisk cell (LEC) kan uppskattningsvis 50% av denna energi sparas samtidigt som förbrukning av kemikalier och slöseri med överproduktion kan minimeras. Ett betydande problem, som hämmar implementeringen av LEC:ar i växthus, är avsaknaden av material som emitterar med våglängder som är optimerade för planttillväxt. Vi kommer att adressera detta problem genom att utveckla nya typer av emitterarmaterial med hög effektivitet, designade emissionsspektra och god stabilitet. Dessa kommer att implementeras i LEC:ar utrustade med smarta styrsystem, som i sin tur kommer att testas och utvärderas i växthus. Resultaten av projektet kommer således att bana väg för effektiva och rationellt designade LEC:ar för energieffektiv tillämpning i växthus för en hållbar framtid!

Participants

Ergang Wang (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry

Collaborations

Umeå University

Umeå, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2021-00032
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-11-01