HSB Living Lab Dryer Control
Research Project, 2021

Projektet syftar till att undersöka möjligheten för att integrera HSB Washing Machine Control till flera maskiner i tvättutrymmet. Studien fokuserar på att vidareutveckla befintlig mjukvara för att fungera med fler maskiner och på så sätt minska miljöpåverkan och elkostnaden i HSB Living Lab. Målet med projektet är att utveckla de tekniska förutsättningarna för att undersöka tekniska och sociala barriärer och möjligheter med en flexibel energianvändning i flerfamiljshus genom att utveckla och integrera kontrollenheterna med BEMS. Vidare vill Infotiv undersöka om de använda teknikerna
kan användas i Infotivs egna projekt där en generiskt telematikplattform ska utvecklas.
För Chalmers så möjliggör projektet fortsatta studier kring utvärdering och validering av flexibilitet i en riktig tvättmiljö vilket är mycket givande. Genom att lägga till torkutrustning i tillägg till tvättmaskinen så fås en komplett bild av flexibilitetspotentialen
för en tvättstudio. Utrustningen kommer i senare projekt kunna användas för att utvärdera användarvänlighet och användarnas upplevelse av styrfunktionalitet.

Participants

David Steen (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

Electrolux

Stockholm, Sweden

HSB Göteborg

Göteborg, Sweden

Infotiv AB

Göteborg, Sweden

Funding

HSB Living Lab

Project ID: Projektnummer:520135
Funding Chalmers participation during 2021

More information

Latest update

2021-12-10