SensIT – Verifiering och prognostisering av tekniska funktionskrav på tunnelinfattning av betong – sensorbaseras prognosmetod med artificiell intelligens
Research Project, 2021 – 2024

Projektets syfte är att bidra till framtagandet av metoder för informationsinhämtning via sensorer som kan användas för att
prognostisera och verifiera tekniska funktionskrav med hjälp av Artificiell intelligens.
Utgångspunkten och bakgrund är tunnelinfattningar av fiberarmerad sprutbetong. Konstruktionen utgörs av ett komplext material och det saknas ofta detaljerad information om kringliggande berg. Materialet och berget är i samverkan det bärande systemet som sammantaget ger en osäkerhet om dess funktion.

Participants

Rasmus Rempling (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Ignasi Fernandez

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

August Jansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2021/66599
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Publications

More information

Latest update

2022-06-23