Digitalt designverktyg för effektivare processer
Research Project, 2021 – 2024

Syftet med projektet är att utveckla verktyg, metodik och process för att underlätta beslutsfattande tidigt i byggprocessen. Värdet och möjliggörandet med optimering, AI, ML och adaptivdesign avspeglas av att processen blir effektivare och bättre genom att mer och
bättre information finns tillgängligt i det tidiga skedena av processen där projektet kan påverkas enklast och med störst ekonomisk vinning. 
Bättre beslutfattande och kravställning tidigt kan möjliggöras via användandet av Finchs metodik och den ökade effektiviseringen möjliggör att fler lösningar kan utforskas, förädlas eller förkastas för att snabbt hitta den bästa lösningen för projektet som helhet i den fas där projektet kan påverkas enklast till störst ekonomisk vinning. Denna process och metodik kommer utmana den traditionella processen där statiska ritningar är svåra att iterera från när
fler projektörer kopplas in i projektet.
Efter projektets slut ska en fungerande beta-version av mjukvaran finnas tillgänglig för arkitekter. Mjukvaran ska integrera till befintliga mjukvaror för byggindustrin som Revit, Rhino, och ArchiCAD.

Participants

Mattias Roupé (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

ArchFinch

Malmö, Sweden

EG Architects (EGA)

Stockholm, Sweden

jayway

Malmö, Sweden

Funding

Formas

Project ID: FRordf/GD-2021/0004
Funding Chalmers participation during 2021–2024

More information

Latest update

2022-03-02