Saving the future of Indium: Recycle integrated greenproduction (Indium)
Research Project, 2021 – 2023

Projektet fokuserar på återvunnen indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion. EU-kommissionen har nyligen tagit med indium i listan över mest kritiska råvaror. Metallen är värdefull och kan produceras kommersiellt med primära och sekundära produktionsmetoder, men för tillfället är den sekundära produktionen dyrare på grund av flera behandlingssteg och den primära produkten är beroende av produktionen av zink. Målet med projektet är att bygga en integrerad återvinningsenhet för att använda indiumbaserade avfallsmaterial från kristallina solcellsmoduler som råvara för indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion i en kontinuerlig produktion med nollavfall.

Participants

Burcak Ebin (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material

Collaborations

Mat4Green Tech

Göteborg, Sweden

Funding

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Project ID: MI2321.06
Funding Chalmers participation during 2021–2023

More information

Latest update

2022-04-30