Fault-Ride-Through of Wind Power Plant with Grid-Forming Control
Research Project, 2021 – 2024

Projektet avser att utvärdera och identifiera hur olika kontrollstrategier med kraftelektronik påverkar nätstabiliteten i elsystemet med en låg kortslutningskapacitet och tröghetsmoment. Projektet kommer genom teoretiska analyser och experiment öka förståelsen för hur nätstabiliteten kan bibehållas i dessa system genom effektiv styrning.

Participants

Peiyuan Chen (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 52651-1
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-03-30