EUMMSS: Efficient Uncore Mechanisms for Multicore Space Systems
Research Project, 2022 – 2024

Målet med projektet är att möjliggöra implementeringen av en datorarkitektur som kommer att bidra till Europas fortsatta ledande position inom mikroprocessorer för rymdtillämpningar. Dessa processorer möjliggör i sin tur framsteg inom alla områden av rymdburna uppdrag och tjänster. Projektet ska lösa problem som kommer av trenden att gå mot högre nivåer av integration inom elektroniksystem, där högre beräkningsprestanda och fler funktioner samlas på en komponent.

För kommande generationer av dessa processorer ökar integrationsnivån ytterligare och företaget utvecklar nu en system-on-chip-komponent med 16 processorkärnor, medan de flesta rymdprogram idag använder sig av komponenter med en eller två processorkärnor. Att skala upp till 16 processorkärnor ställer nya krav på datorarkitekturen. I synnerhet är en av utmaningarna utformningen av uncore-delen av systemet, dvs. minnessubsystemet och interna kommunikationsnät.

Participants

Ioannis Sourdis (contact)

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Collaborations

Cobham Gaisler AB

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish National Space Board

Project ID: Dnr:2021-237
Funding Chalmers participation during 2022–2024

More information

Latest update

2022-05-23