Uppföljning av trafiksäkerhetskraven vid upphandling av godstransporter
Research Project, 2022

Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten på vägarna genom att skapa en metodik för uppföljning av trafiksäkerhetskrav i upphandling av godstransporter. Dagens upphandlingar, där trafiksäkerhet ingår, innehåller ofta utvecklade och noggrannt definierade krav om trafiksäkerhet, till exempel nykterhetskrav eller krav att följa regler och lagar som finns i det landet där transporterna sker. Däremot när man kommer till uppföljning av krav är det ofta tunt och bristfälligt. En anledning kan vara att det finns svårigheter i att följa upp dessa krav. Svårigheterna kan till exempel vara tekniska eller organisatoriska. Detta projekt syftar till att identifiera dessa svårigheter, kategorisera dem och föreslå
lösningar för att kunna följa upp trafiksäkerhetskraven i upphandlingar av godstran

Participants

Magnus Granström (contact)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Collaborations

DuWill

Lerum, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2021/115451
Funding Chalmers participation during 2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-05-06