Topics in the theory of xrisk and longtermism
Research Project, 2022 – 2025

​Projektet handlar om existentiella risker (xrisk) för mänskligheten. Longtermism är idén att den viktigaste faktor som avgör värdet av våra beslut idag är vilka konsekvenser dessa får på mycket lång sikt. Ett av delprojekten handlar om hur man ska använda de resurser som finns till förfogande för longtermistiska ändamål: bör de läggas på konkreta åtgärder redan idag, eller är det bättre att spara (investera) dem för att använda vid någon framtida tidpunkt då de kan göra ännu mer nytta? Ett annat handlar om hur vi kan undvika en eventuell xrisk-katastrof till följd av ett otillräckligt genomtänkt AI-genombrott.

Participants

Olle Häggström (contact)

Chalmers, Mathematical Sciences, Applied Mathematics and Statistics

Funding

FTX Foundation Future Fund

Project ID: FutureFundRegrantingProgram
Funding Chalmers participation during 2022–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-08-10