Ett passivt DAC-system med alkaliska biprodukter för negativa emissioner
Research Project, 2023 – 2027

I detta projekt kommer Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Boliden, Höganäs Sweden, Nordic-DAC group, KLIMPO och Torkapparater att undersöka möjligheten att avlägsna atmosfärisk koldioxid med ett innovativt system för passiv karbonatisering av restflöden från industrin. Genom att använda billiga alkaliska biprodukter kan det här konceptet resultera i kostnadsminskningar om 30–85 % jämfört med mer konventionell DAC (Direct Air Capture). Det föreslagna systemet för passiv-DAC har potential för infångning och geologisk lagring av koldioxid på 6 megaton per år i Sverige och
2.9–8.5 gigaton per år globalt. Projektet inkluderar experimentella
undersökningar, livscykelanalys, tekno-ekonomisk analys och designstudier. Vidare kommer det föreslagna systemet demonstreras vid lämplig industriell partner i syfte att påskynda teknikmognaden. En detaljerad kommunikationsstrategi kommer utarbetas för att möjliggöra snabb uppskalning och implementering. Användning av biprodukter kommer också medföra nya marknader för restflöden som produceras i stor skala i Sverige.

Participants

Carl Johan Linderholm (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

KLIMPO Klimatpositivt & Kolsänkor AB

Stockholm, Sweden

Nordic DAC Group AB

Timrå, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00211
Funding Chalmers participation during 2023–2027

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-09-19