Värmepumpar för torkning
Research Project, 2022 – 2024

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. Det är ett svenskt projekt som bidrar till IEA HPT Annex 59 och drivs av RISE, Chalmers och KTH. Projektet kommer att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper, jordbruk/livsmedel. Både state-of-the-art och nydanande lösningar
kommer att studeras. I projektet ingår bl.a. undersökningar, analyser och fördjupade fallstudier ur tekniskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv för att möjliggöra en förflyttning mot en elektrifierad resurseffektiv torkning. Detta kräver att möjliga lösningar på komplexa flerdimensionella problem identifieras. Projekt kommer att undersöka möjligheter att avsevärt öka effektiviteten, flexibiliteten och kostnadseffektiviteten för torkningstillämpningar med värmepumpar.

Participants

Simon Harvey (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00470
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-11-09