Kartläggning av behov för trafiksäkerhetsforskning WS-serie genom Gothenburg Green City Zone Initiativ
Research Project, 2022 – 2023

Projektet syftar till att inventera forskningsbehovet för trafiksäkerhet på väg genom att engagera relevanta aktörer inom akademi, samhälle, industri och forskningsinstitut i en workshop-serie där en co-creation-metodik används för samskapande. Workshop-serien ska generera en prioriterad bruttolista med behov av trafiksäkerhetsforskning på väg för att bidra till vidareutveckling av hållbarheten i framtida stadsmiljöer. Göteborgs Green City Zone Initiativet (GGCZ) kommer användas som ramverk för projektet.

Participants

Malin Levin (contact)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2022/30013
Funding Chalmers participation during 2022–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-11-04