Adlerbertska forskningsstiftelsen 2022
Research Project, 2022 – 2024

Projektet stödjer förnyelse och nytänkande i samhällets uppfattning av ansvar och utveckling, och som kan förbättra förutsättningarna för allt liv på jorden, från människa till bi. Det är ett samarbete med Göteborgs universitet och involverar biodlare i Sverige vilket visar på en regional förankring och hur utbyte med samhället skapar synergier och stärker forskningen.
Bredden i projektet gör att det bidrar till flera hållbarhetsmål så som hälsa, hållbar konsumtion, produktion, energiproduktion och biologiska mångfald.

Participants

Charlotte Wiberg (contact)

Chalmers University of Technology

Cecilia Geijer

Chalmers, Life Sciences, Industrial Biotechnology

Funding

Adlerbertska Foundations

Project ID: Beviljademedel2022
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-11-12