Järnsand som bäddmaterial för fluidbäddförbränning
Research Project, 2022 – 2023

Det här projektet undersöker möjligheten att använda järnsand (granulerad slagg från kopparframställning) som bäddmaterial för fluidbäddförbränning. Järnsand är en biprodukt med lågt ekonomiskt värde som genereras i stora mängder av företaget Boliden. Det består i huvudsak av järn-och kiseloxider. När den används vid förbränning fungerar järnsand som en så kallad syrebärare. Med detta avses att materialet har förmågan att absorbera och släppa ifrån sig syre och på så vis fungera som en slags syrebuffert.

Syrebärare har påvisats kunna förbättra prestandan i existerande förbränningsanläggningar och konceptet kommersialiseras just nu av företaget Improbed. Det långsiktiga målet med projektet är att möjliggöra substitution av kiselsand i förbränningsapplikationer med biprodukten järnsand. Detta skulle minska uttaget av virgina mineraler, samt potentiella minska kostnader och förbättra prestanda för existerande förbränningsanläggningar.

Participants

Magnus Rydén (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Funding

E.ON Sverige Aktiebolag

Project ID: EnMynd P2022-00557 Järnsand
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00557
Funding Chalmers participation during 2022–2023

Boliden AB

Project ID: EnMynd P2022-00557 Järnsand
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-11-23