Under nollpunkten- Ansvarsfull och anpassningsbar realisering av sociotekniska bioenergisystem med avskiljning och lagring avkoldioxid
Research Project, 2022 – 2027

I kölvattnet av otillräckliga utsläppsreduktioner har intresset att städa atmosfären på koldioxid ökat dramatiskt. Trots att bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (bio-CCS) oftast figurerar i dessa sammanhang är dess utveckling marginell. Projektet tar avstamp i avsaknaden av implementering och syftar till ökad förståelse av socio-tekniska barriärer för bio-CCS på olika nivåer av styrning: EU, i Sverige och inom företag. Genom interdisciplinära metoder och analytiska perspektiv adresseras tre teman: 1) tekno-ekonomisk utvärdering av teknik för att avskilja koldioxid och stigberoenden i den socio-tekniska regimen 2) kontroverser kring tillförsel av hållbar biomassa och 3) finansiering. Ett interdisciplinärt modus operandi och nytt samarbete mellan samhällsvetare på Linköpings universitet och ingenjörer på Chalmers utgör en grogrund för konstruktiv kunskap om hur samhället kan bygga robust och anpassningsbar kapacitet att hantera barriärer för att främja bio-CCS.

Participants

Magnus Rydén (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00172
Funding Chalmers participation during 2022–2027

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-12-13