5 V battericeller med halvfasta och dubbla elektrolyter
Research Project, 2023 – 2025

Konventionella litiumjonbatterielektrolyter består typiskt av lösningsmedel som är mycket brandfarliga och elektrokemiskt instabila vid en cellspänning över 4.5 V kontra Li/Li+. För att kunna utnyttja potentialen av LNMO katoder att skapa 4.7-5 V LIB celler behövs nya elektrolytkoncept. Projektet föreslår två sådana baserade på att helt undvika lösningsmedel med halvfasta elektrolyter resp. att
jobba med två olika elektrolyter med anod och katod. Chalmers gör detta i samarbete med Marrow Batteries, Norge, som är specialister på just LNMO och betonar nordiskt samarbete och IP.

Participants

Patrik Johansson (contact)

Chalmers, Physics, Materials Physics

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00024
Funding Chalmers participation during 2023–2025

More information

Latest update

2022-12-20