Utveckling av Li-metall solid-state batteriteknologi genom designade gränsytor
Research Project, 2022 – 2026

Projekt syftar till att främja forskning och utveckling av solid-state batterier med hög energitäthet, en av de mest lovande teknologier för framtida energilager. Specifikt strävar vi efter att stabilisera gränsytan mellan Li-metallanoden och den fasta elektrolyten, en flaskhals för att gå från laboratorieskala till praktisk tillämpning. I projektet fokuserar vi på design av material, karakterisering av gränsytan under cykling och utvärdering i realistiska celler. I projektgruppen har kompletterande kompetenser på Chalmers, industripartnern Quintus
Technologies, experter på varm isostatisk pressning av högpresterande fasta elektrolyter, och vår internationella samarbetspartner Hanyang University (Korea), experter på högkapacitetskatoder. Utbildning av nästa generations forskare i kommande batteriteknologier är också ett viktigt mål för projektet samt spridning av projektresultat och kunskapsöverföring till intressenter.

Participants

Aleksandar Matic (contact)

Chalmers, Physics, Materials Physics

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00051
Funding Chalmers participation during 2022–2026

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-12-20