Electrified Trucks and Intermodal Transport
Research Project, 2022 – 2024

I projektet sätts en ellastbil in i ett High-Capacity-Transport-baserat regionalt logistikflöde, och den utvärderas ur drifts-, affärs- och systemperspektiv i syfte att förbereda för en storskalig implementering inom intermodala logistikkedjor. Initial analys visar att det är en mycket lämplig nisch för de största ellastbilarna, då miljönyttan blir stor medan kostnaden för elektrifiering är låg eftersom endast medelstora batterier behövs och systemet, i huvudsak, kan klara sig på egna laddare.

Participants

Anders Grauers (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Jula AB

Skara, Sweden

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: Triple F Projekt nr: 2021.4.2.3
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2023-02-02