REEL 2
Research Project , 2021 – 2024

Målet med REEL 2 är att med aktörer som är beredda att medfinansiera en strategisk forsknings- och innovationssatsning skapa en ny experimentell och teoretisk bas för en accelererad storskalig elektrifiering av en signifikant andel av det regionala logistiksystemet baserad på tunga batterielektriska lastbilar (>16 ton) och laddning vid stationära punkter med tillgodosedd effekt. Detta för att skapa integrerade, effektiva och innovativa system- och policylösningar, som värderar och tar tillvara klimat-, närmiljö-, hälso- samt trafik-effektivitetsfördelar.

Participants

Anders Grauers (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Einride AB

Stockholm, Sweden

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2021-03845
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2023-02-02