PEPP - Public EV Power Pilots
Research Project, 2022 – 2024

Det är inte klarlagt om publik dubbelriktad laddning är möjlig att tillämpa i större skala då det i dagsläget finns många obesvarade frågor rörande tekniska system, hur människor uppfattar och använder dubbelriktad laddning i publika miljöer samt vilket värde som tjänsterna skapar. Genom unika användarstudier med tolv fordon i verklighetsnära piloter kommer projektet att utvärdera dubbelriktad
laddning i publik miljö ur ett systemperspektiv. Därigenom kan trovärdiga användarstudier genomföras, tekniska system och kundnyttor valideras i verklig miljö, affärsmodeller och incitament inventeras och analyseras samt policys och regelverk utvärderas. Tekniska system för optimering av bilpooler, användarinteraktion och energioptimering kommer att utvecklas. Storskaliga
svenska systemdemonstratorer av dubbelriktad publik laddning kommer förberedas genom att identifiera och mobilisera partnerskap för relevanta tillämpningar och stödtjänster för utrullning av 100-tals fordon.

Participants

David Steen (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Rahmatollah Khezri

Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

Business Region Göteborg (BRG)

Göteborg, Sweden

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

CTEK Sweden AB

Vikmanshyttan, Sweden

Easypark AB

Stockholm, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Mölndal Energi AB

Mölndal, Sweden

MölnDala Fastighets AB

Mölndal, Sweden

Mölndals Parkerings AB

Mölndal, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Volvo Car Corporation

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00940
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-02-17