Improving chemotherapy for children with cancer
Research Project, 2023 – 2024

Cellgifter och strålbehandling, som ofta används för cancerbehandling hos barn, dödar cancerceller genom att skada deras DNA. Tyvärr skadas normala cellers DNA nästan i samma utsträckning vilket leder till svåra biverkningar. Behandlingen måste därför doseras rätt för att få effekt på tumören utan att orsaka svåra framtida hjärn- och hjärtskador bland överlevare. Denna finstämda dosering misslyckas ibland beroende på att barn är olika känsliga för DNA-skador. Samma dos kan leda till svåra biverkningar i ett barn men inte i ett annat. Idag saknas metoder för att upptäcka de känsliga barnen. Projektet är en del av ett större initiativ på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har etiska tillstånd för att undersöka blodprover från barn och vuxna som är känsliga för cellgifter och strålning. Vår metod kompletterar existerande metoder med sin möjlighet att specifikt inrikta sig direkt på DNA-skadan som orsakats. Metoden skulle därför på ett unikt sätt kunna användas för att förstå varför ett specifikt barn är känsligt och på det sättet kunna designa en ny behandling som passar patienten bättre. Vi ska optimera metoden för ett flertal av de mest använda cellgifterna som skadar DNA. Vi tror att denna möjlighet kommer att öka möjligheten att bota med mindre framtida men och bättre livskvalité bland de många barn som överlever cancer. Utöver detta kommer vi även använda vår metod för utveckling av nya cytostatika. Ett återkommande problem med cytostatika är att cancercellerna blir resistenta. Det är därför viktigt att ha nya läkemedel som skadar DNA på annat sätt tillgängliga. I samarbete med Andrew Kellett i Dublin som framställer nya cytostatika så ska vi använda vår metod för att förstå i detalj hur dessa skadar DNA i celler och på det sättet bidra till utveckling av nästa generations cancerläkemedel.

Participants

Fredrik Westerlund (contact)

Chalmers, Life Sciences, Chemical Biology

Funding

Swedish Childhood Cancer Fund

Project ID: PR2022-0014
Funding Chalmers participation during 2023–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Nanoscience and Nanotechnology

Areas of Advance

Health Engineering

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2023-04-21