SBAS- En ny InSAR-teknik för att analysera markstabilitet i transportbyggnadsprojekt
Research Project, 2023 – 2025

Detta projektförslag syftar till att använda en InSAR-teknik för att generera täta förskjutningskartor, särskilt över naturlig terräng, där transportrelaterad infrastruktur planeras eller byggs. Vi avser att följa två huvudmål i detta projekt: 1) att använda och analysera SBAS-tekniken för att generera en tät förskjutningskarta för transportrelaterade infrastrukturer belägna på sluttningar, icke-urbana och delvis vegetationsklädda områden, särskilt under byggnation, och 2) att bedöma genomförbarheten av att utveckla ett satellitbaserat övervakningssystem för att integrera både PSI (används i InSAR-Sweden-projektet) och SBAS-kartor för att förbättra noggrannheten i förskjutningsuppskattningen och för att öka täckningen och densiteten hos förskjutningskartor för både tätorts- och landsbygdsområden. SBAS-tekniken kommer att testas på flera testplatser som specificeras av Trafikverket med hjälp av medel- och högupplöst radardata och resultaten kommer att valideras med markmätningarna. Resultatet av detta projekt ökar produktiviteten inom infrastruktursektorn genom att tillhandahålla hållbara lösningar för transportsystemet på kort och lång sikt och bidra till att minska kostnaderna för transportprojekt under byggandet och efteråt för underhållsarbeten.

Participants

Leif Eriksson (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Geoscience and Remote Sensing

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2023/14721
Funding Chalmers participation during 2023–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2024-06-11