A peek into clay - how microstructural processess impact the susceptibiliy to loss of stability
Research Project, 2023 – 2025

Alla kvikleror runt om i Sverige har inte bildats under jämförbara geologiska förhållanden. Även om de alla omvandlas från fast till flytande form vid en hydromekanisk störning, anses det fysikalisk-kemiska beteende som leder till detta beteende i teknisk skala vara olika och kopplat till den komplexa 3D-mikrostrukturen. Skillnader i mikrostruktur leder till skillnader i sensitivitet. Vi måste förstå hur denna mikrostruktur påverkas av klimatförändringar (nederbörd och frysning/smältning) för att kunna bedöma hur känsliga kvikleror från olika geologiska ursprung är för förlust i stabilitet.
Fram till nyligen utförda arbeten vid Chalmers har vi dock aldrig kunnat visualisera mikrostrukturen i kvikleror i naturligt (våt) tillstånd.
I detta projekt kommer vi att utnyttja den senaste utvecklingen inom materialvetenskap för att kvantifiera sammansättning, mikrostruktur och fysikalisk-kemiska egenskaper hos sensitiva svenska marina leror från Västernorrland och Västra Götaland. Det slutliga målet är att koppla samman grundläggande skillnader i mikroskala, som beror på skillnader i geologisk genesis, med känsligheten för kollaps och brott vid förändrade miljöbelastningar i teknisk skala.
I praktiska termer för Trafikverket innebär detta att projektet, när det lyckas, kommer att möjliggöra en förhandsgranskning av potentiella risker på systemnivå, baserat på geologiska och geotekniska data.

Participants

Jelke Dijkstra (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2023/29710
Funding Chalmers participation during 2023–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-05-09