Concrete action in the cement industry and the cement and concrete supply chain
Research Project, 2023 – 2026

Det övergripande målet för projektet är att ur ett systemperspektiv undersökta olika åtgärder för att radikalt minska växthusgasutsläppen relaterade till produktion och användning av cement och betong. Arbetet i projektet kommer att inkludera analyser av potentialen för och utmaningar kopplade till ett teknikskifte i cementindustrin (Arbetspaket 1), användning av biobränsle och biomassa (Arbetspaket 2) och alternativa bindemedel (Arbetspaket 3) längst värdekedjan för cement och betong.

 

Projektet kommer att drivas i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Tekniska Högskola tillsammans men partners från olika delar av värdekedjan för cement och betong.

Participants

Göran Berndes (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Filip Johnsson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

Cementa

Stockholm, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Funding

Tillväxtverket

Project ID: 20359894,20362061
Funding Chalmers participation during 2023–2026

More information

Latest update

2023-07-07