Global battery research - trends and collaboration patterns
Research Project, 2023

En nyckelkomponent vid införandet av elektrifierade fordon är batterierna. Projektet syftar till att öka kunskapen om batteriforskningen i världen. Specifikt undersöker projektet vilka forskningsmiljöer som är starkast inom olika delområden av batteriforskningen i världen, respektive vilka internationella
samarbeten som finns där forskare i Sverige ingår.


Ett underlag för arbetet utgörs av vetenskapliga publikationer. Med intervjuer nyanseras, aktualiseras och vidareutvecklas publikationsstudien. Avslutande workshops med nyckelaktörer i det svenska innovationssystemet för batterier säkrar kvaliteten och bidrar till att föra ut resultaten.


Projektgruppen har gedigen kunskap om batterier och publikationsanalyser. Baserat på projektresultaten kan forskare, lärosäten, företag och finansiärer inrikta kommande forskning och samarbeten mot de områden och aktörer som bedöms ha störst potential att bidra till ökad konkurrenskraft inom batteriområdet.

Participants

Patrik Johansson (contact)

Chalmers, Physics, Materials Physics

Collaborations

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2022-01235
Funding Chalmers participation during 2023

More information

Latest update

2023-08-26