Exploring strategies for recycling polymer-based solid-state batteries during their development
Research Project, 2024 – 2026

Solid-state batteri (SSB)-teknik använder en fast elektrolyt istället för en flytande elektrolyt som används i Li-ion-batterier. Solid polymer electrolyte (SPE) eliminerar de flera nackdelarna med flytande elektrolytbatterier och ger högre säkerhet på grund av att läckage elimineras och risken för termisk rinnande minimeras. Det ökar också arbetsbegränsningar som temperatur- och spänningsgränser samt förbättrar batterisystemets elektrokemiska prestanda.
Designutmaningarna för SPE begränsar dock utvecklingen av nästa generations SSB och deras omfattande implementering. Dessutom är återvinningsalternativ för fasta elektrolyter okända och knappt studerade. Projektet syftar till att implementera ett cirkularitetsperspektiv och undersöka återvinningsbarheten av
SPE-kombinationen med superkritisk vätsketeknologi under utvecklingsstadiet för högpresterande SSB. Genom detta tillvägagångssätt kommer vi att designa enkel återvinningsbar SPE med hög elektrokemisk och mekanisk prestanda.

Participants

Burcak Ebin (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material

Collaborations

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2023-00150
Funding Chalmers participation during 2024–2026

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-09-11