SEASNAKE+ Industrial upscale of surface protection system & fibre optic-based condition monitoring for the SEASNAKE MVC (Medium Voltage Cables)
Research Project, 2024 – 2026

Huvudsyftet med SEASNAKE+ är att skala upp och demonstrera (TRL6-7) den dynamiska mellanspänningskabeln (dMVC) med förbättrad livslängd genom; lätt att rengöra färg; in-line/in-situ färgappliceringskammare; användning av undervattens rengöringsrobot; nytt och skalbart skydds- och övervakningssystem. SEASNAKE+ dMVC kommer att valideras först i mindre skala i strandnära tillstånd på två olika platser (svenska västkusten och Medelhavet) och i full skala i verklig havsmiljö i Medelhavet. SEASNAKE+ mål och aktiviteter är baserade på lärdomar och proof-of-concept (TRL4) som genomfördes inom det tidigare SEASNAKE (OCEANERANET). SEASNAKE+ utökar dessa ansträngningar på europeisk nivå eftersom viktiga luckor och möjligheter har identifierats under projekten för att skala upp produktionen och integrera skyddssystemapplikationen i produktionen tillsammans med nya sofistikerade och innovativa sätt att mäta kablars rörelse (formkänsla) och fellägen i en integrerad fiberoptisk lösnin.

Participants

Zhiyuan Li (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Jonas Ringsberg

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Collaborations

I-Tech AB

Mölndal, Sweden

NKT Cables AB

Falun, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2023-00890
Funding Chalmers participation during 2023–2026

More information

Latest update

2024-06-14