Isnavigering med crowd sourcad radardata - förstudie
Research Project, 2024

Detta projektförslag avser en förstudie som adresserar vintersjöfart. Bakgrunden är att vintersjöfarten är en essentiell del av det svenska och skandinaviska transportsystemet. Pålitliga och effektiva transportvägar är en förutsättning för den svenska och finska basindustri, och de omfattande investeringarna i ny, grön, industri längs Norrlandskusten är beroende av import och export sjövägen. Även om havsisen i Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön har minskat de senaste 30 åren så bildas det betydande mängder havsis vintertid. Vid ihållande vind skapas områden med isvallar som försvårar navigeringen. Sverige och Finland projekterar nu nästa generations isbrytare. Med ökande industrisatsningar i norra Sverige kommer en säker och effektiv vintersjöfart att vara av betydande vikt även de närmsta decennierna.Syftet med förstudien är att just öka vintersjöfartens säkerhet och effektivitet. Idén bakom förslaget är att öka den gemensamma lägesbilden kopplat till vintersjöfart och då framför allt information som stöder fartygens navigation på den taktiska nivån genom att kombinera redan befintliga datakällor.

Participants

Leif Eriksson (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Geoscience and Remote Sensing

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2023/98276
Funding Chalmers participation during 2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2024-06-28