Wind power conflict of interest: residential housing and socioeconomy
Research Project, 2024 – 2027

 
I det här projektet ska hög-kvalitativa spatiella dataset användas för att utröna i vilken utsträckning historisk vindkraft har byggts, och framtida vindkraft planeras att byggas, nära bostadshus; samt vilka socioekonomiska grupper som bor nära vindkraftverk. Forskningen har betydelse för en rättvis energiproduktion, och därigenom för en fortsatt stark acceptans för ytterligare vindkraftsexpansion. Forskningen har också betydelse för hur ett bra ersättningssystem för boende nära vindkraftverk kan konstrueras.
 

Participants

Fredrik Hedenus (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2023-01312
Funding Chalmers participation during 2024–2027

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2024-06-28