Mikrovågsbaserad behandling för att motverka sena effekter för överlevande barn med CNS-tumörer
Research Project , 2012 – 2014

Description missing.

Participants

Mikael Persson (contact)

Head of Division at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Biomedical Electromagnetics

Hana Dobsicek Trefna

Arvoderad at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Biomedical Electromagnetics

Johanna Gellermann

Doktor at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Biomedical Electromagnetics

Funding

Swedish Childhood Cancer Fund

Funding Chalmers participation during 2012–2014

More information

Latest update

2019-11-04